28.01.15

З 2 по 6 лютого 2015 року в ДПТНЗ "Березнівське ВПУ" буде проходити тиждень охорони праці

Процес навчання з використанням БЕНМ

Банк електронних навчальних матеріалів (БЕНМ) з охорони праці – це колекція накопичених електронних матеріалів, як власних розробок, так і розміщених у вільному доступі, узагальнених, систематизованих, візуально та графічно оформлених, готових до використання на кожному уроці та може застосовуватися самостійно учнем в читальному залі, кімнаті самопідготовки чи вдома для освоєння предмету «охорона праці» для учнів ПТНЗ. БЕНМ створений в програмі Microsoft Power Point та структурований по темах предмету. До кожного елементу на слайді підкріпленні гіперпосилання різноманітних матеріалів та кнопки повернення до змісту та початку теми. БЕНМ з охорони праці містить: • Відеотеку з відеороликів та кліпів по темах предмету; • Презентації; • Відеоуроки; • Навчальний web-сайт; • Зошит для самостійної роботи та контролю знань учнів з охорони праці (власна розробка), який містить різні завдання: напиши визначення, заповни таблицю, схему, розгадай кросворд, зобрази схематично, дай відповідь на тестові питання. • Каталог електронних книг та посібників для додаткового опрацювання та підготовки до уроків; • Адресу блогу викладача для on-line спілкування та навчання. Процес навчання з використанням БЕНМ можна зобразити схематично:
БЕНМ дає можливість викладачу застосувати різноманітні ІКТ методи навчання збуджуючи інтерес в учнів, привернути їхню увагу, активізували всі види діяльності учнів як рівноправних, активних суб’єктів (співучасників) всього навчально-виховного процесу, а не як пасивних об’єктів, які необхідно “наповнити” тією чи іншою кількістю інформації.